Rada Rodziców

przewodniczący:

 Ewa Piechowiak

zastępca  przewodniczącego:

 

skarbnik:

 

sekretarz:

 

 

członkowie:

 

Wysokość składki została ustalona na 8,00 zł/miesiąc

NIP Rady Rodziców 558-16-24-264