Załącznik 7

 

 

REGULAMIN  BIBLIOTEKI

 

 

             1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

             2. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie,nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice uczniów oraz absolwenci. Użytkownicy maja prawo do bezpłatnego korzystania z materiałow zgromadzonych w bibliotece.

             3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do połowy czerwca.

             4. Czytelnik odpowiada za zniszczenia, uszkodzenia wypożyczonych przez siebie książek.

             5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

             6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni. Za zgodą bibliotekarza można je prolongować

                  na kolejny okres.

             7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie potrzebnej mu książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

             8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

             9. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany  jest do odkupienia jej. O ile zakupienie jej nie

                 jest możliwe powinien dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza.

             10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez

                  bibliotekę).

             11. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni.

             12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.

             13. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych do innych zbiorów za pośrednictwem

                  bibliotekarza.

              14. Uczniom osiagajacym najwyższe wyniki w czytelnictwie moga być przyznane na koniec roku nagrody ksiażkowe.