Wykaz podręczników do technikum ekonomicznego i ochrony środowiska w etapie edukacyjnym 2011-2015

l.p.

Autor

Tytuł

1

D. Chemperek, A. Kalbarczyk

Zrozumieć tekst, zrozumieć czlowieka

2

K. Łaniewska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna

Ales Klar zakres podstawowy

3

Jolanta Choińska-Mika, Katarzyna Zielińska

Historia - „Poznać, zrozumieć” cz.1,2,3

4

Maciej Antek, Krzysztof Belka

Matematyka - prosto do matury

5

P. Walczak, G.Wojewoda

Fizyka i astronomia

6

S. Hejwowska, R. Marcinkowiski

Chemia 1zakres podstawowy

7

W. Lewiński, J. Prokop, G. Skirmuntt, J. Walkiewicz

Biologia 1 i Biologia 2 zakres podstawowy

8

B. Lenartowicz, E. Wilczyńska, M. Wójcik

Geografia na czasie część 1 i 2

9

Praca zbiorowa pod redakcją ks.Zbigniew marek

Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele

10

T. Gorzelany, J.Jóźwiak, M.Knap

Pracownia ekonomiczna część 1

11

M.Pietraszewski, K. Potoczny, St, Chudy, M. Frąckowiak

Ekonomika

12

Małgorzata Biernacka, Jarsoław Korba, Zbigniew Smutek

Podstawy przedsiębiorczości

13

Grażyna Koba

Technologia informacyjna dla szkól ponadgimnazjalnych

14

Wydawnictwo OXFORD

Matura  Solutions Elementary

15 Padurek B. Zasady rachunkowości cz. 1, cz.2; klasa III Rachunkowość, cz, 1,2,3,4,

 

 Wykaz podręczników do zasadniczej szkoły zawodowej w etapie edukacyjnym 2011-2014  

l.p. Autor Tytuł
1 Maja Olszaniecka Magia słów 1 kształcenie literackie i językowe
2 B.Kujawa, M.Multańska, D.Obidniak Profi 1 Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej
3 M.Mizak,M.Mizak My profession
4 Jolanta  Choińska-Mika, Maciej Jędrusik Historia i wiedza o społeczeństwie dla ZSZ
5 Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk Matematyka w ZSZ kl.I-III wyd.Podkowa bis
6 Sławomir Brzezowski Fizyka i astronomia
7 A.Kozubal, D.Mróz Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
8 Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna Przedsiębiorczość-podręcznik dla szkół zasadniczych
9 M.Gonikewicz, A.W.Nowak-Kowal, Z.Smutek Przysposobienie obronne
10 Elżbieta Przydatek, Jan Przydatek Podstawy działalności handlowej-podręcznikdo zawodu sprzedawca
11 Halina  Zielińska Organizacja sprzedaży-podręcznik do zawodu sprzedawca
12 Halina Zielińska Sprzedaż towarów –podęecznik dla zawodu sprzedawca
13 Marta Mięsiarz, Katarzyna Kocierz Towaroznawstwo –podrcznik dla zawodu sprzedawca
14 Praca zbiorowa pod redakcją ks. Zbigniew Marek Ze zmartwychwstałym w społeczeństwie
15 Krawczyński, Wilk Technologia informacyjna. Podręcznik ZSZ