Uwaga!!

Zmiana zarządzenia Kujawsko- Pomorskiego Kuratora Oświaty

 w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych dotychczasowego czteroletniego  technikum i trzyletniej  branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 od 19 czerwca 2019r . (środa)

do 25 czerwca 2019r. (wtorek) do godz. 1500

 

Podstawa prawna:

- Zarządzenie Nr 42/2019 Kujawsko – pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum w województwie kujawsko – pomorskim.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas  pierwszych technikum i  branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 od 19 czerwca 2019r . (środa)

do 25 czerwca 2019r. (wtorek) do godz. 1500

 

 

- Zarządzenie Nr 43/2019 Kujawsko – pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 czerwca 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie określania terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych. klas I publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych w województwie kujawsko – pomorskim.