Regulamin biblioteki  

 1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Z wypożyczalni mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Wypożyczalnia udostępnia  swe zbiory od września do połowy czerwca.
 4. Czytelnik odpowiada za zniszczenia , uszkodzenia wypożyczonych przez siebie książek.
 5. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres dwóch tygodni. Za zgodą bibliotekarza można je prolongować na kolejny okres.
 7. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie potrzebnej mu książki uwzględnia sie w kolejności zamówień.
 8. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 9. Czytelnik , który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do odkupienia jej. O ile zakupienie jej  nie jest możliwe  powinien dostarczyć inną wskazaną przez bibliotekarza.
 10. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić przed końcem roku szkolnego (w terminie wyznaczonym przez bibliotekę).
 11. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów wypożyczalni .
 12. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu.
 13. Czytelnik  ma dostęp do książek i czasopism znajdujących asie na regałach otwartych , do innych zbiorów za pośrednictwem bibliotekarza.